Số Cánh: 5 cánh
Đèn led 18W
Nguồn điện: 
Tần Suất: 
Đường kính cánh ( cm) : 132
Chế độ gió: 6
Chất liệu cánh: Cánh gỗ
Trọng lượng: đang cập nhật
Động cơ: DC