Số Cánh: 3 cánh
Nguồn điện: 
Tần Suất: 
Đường kính cánh ( cm) : 142
Chế độ gió: 6
Chất liệu cánh: Nhựa ABS
Trọng lượng: đang cập nhật
Động cơ: DC